Sociale benadering
van dementie

De aanpak van het Odensehuis komt overeen met wat hoogleraar 'Langdurige Zorg en Dementie' Anne Mei The de sociale benadering van dementie noemt. Anne Mei The heeft een warm hart voor het Odensehuis en draagt haar zienswijze dan ook bij aan het Odensehuis.

De Sociale Benadering Dementie vloeit voort uit langdurig onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Daaruit blijkt dat er een kloof is tussen de behoeften van mensen met dementie en hun naasten, en het aanbod. In het huidige aanbod ligt de nadruk op medisch georiënteerde ondersteuning, dit aanbod is nodig en zinvol. Betrokkenen ervaren echter nog vaak een leemte als het gaat om ondersteuning op universele menselijke behoeften die door de ziekte onder druk komen te staan.


 

Er is dringend behoefte aan een breder interpretatiekader, een socialere benadering, die niet alleen de ziekte omvat maar ook de impact op de persoonlijke leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Een benadering met ruimte voor een ander type vraag en dus ook een ander type antwoord. De Sociale Benadering Dementie biedt een breder interpretatiekader van alles wat er rondom de ziekte gebeurt. Het leven van mensen met dementie wordt bepaald door de wisselwerking tussen de ziekte en de leefwereld. Deze voortdurende wisselwerking noemen we de Sociale Benadering Dementie.

 

De Sociale Benadering Dementie onderscheidt drie relevante domeinen:

 • Dementie (de voortschrijdende ziekte, het medisch domein)
 • Interne leefwereld (het psychologisch domein)
 • Externe leefwereld (het sociale domein)

Lees hier meer.

Kernwaarden en organisatie

Waar wij in geloven

 • Open karakter en laagdrempelig

  Open karakter en laagdrempelig

 • Odensehuis voor en door bezoekers

  Odensehuis voor en door bezoekers

 • Eigen regie

  Eigen regie

 • Emancipatie en empowerment

  Emancipatie en empowerment

 • Mantelzorgondersteuning, respijtzorg en netwerkontwikkeling

  Mantelzorgondersteuning, respijtzorg en netwerkontwikkeling

 • Vrijwilligers en buurtgenoten

  Vrijwilligers en buurtgenoten

 • Vernieuwing en samenwerking

  Vernieuwing en samenwerking

 • Sociale Benadering van dementie

  Sociale Benadering van dementie